FDC3459-3460
GLIWICE - BASEL

Ostatnimi czasy często pojawiają się informacje o ukazaniu się - sygnowanych przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu - projektów znaczków na różnych giełdach. W tej kwestii mogę podzielić się z filatelistami swoją wiedzą na ten temat. Okazało się, że w latach 60. XX w. projektanci znaczków nie mieli uregulowanego statusu własności wykonanych przez nich projektów znaczków. Wypłacano im należność za prawo kopiowania tych projektów w formie znaczka. Projekty były przekazywane do Muzeum Poczty i Telekomunikacji pomimo tego, że ich właścicielami byli projektanci. Pod koniec lat 60. i na początku 70. XX w. na polecenie Ministerstwa Łączności projekty te były zwracane ich właścicielom. Równocześnie za zgodą Ministerstwa były wykreślane z rejestrów Muzeum z właściwa adnotacją o przyczynach wykreślenia. W późniejszych latach niektóre z tych projektów zostały zakupione przez Muzeum i ponownie zaewidencjonowane.Stanisław Fołta

(147kB)
Projekt ze stemplem Muzeum (stempel znajduje się na odwrocie), który ukazał się we wrześniu 2015 na aukcji Cherrystone

AKTUALNOŚCI:


Strona jest szczególnie kierowana do tej rzeszy filatelistów, która oprócz zbierania znaczków lubi od czasu do czasu zajrzeć do Internetu, podzielić się swymi uwagami oraz odkryciami w filatelistyce. Głównym jej celem jest propagowanie filatelistyki zwłaszcza wśród osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w tym hobby, a także stworzenie dostępnej platformy wymiany wiedzy pomiędzy filatelistami o różnym zaawansowaniu w tej dziedzinie. Na stronie, możecie Państwo znaleźć osiem działów:
  • O STRONIE - czyli ten który państwo czytacie;
  • O KSIĄŻKACH - gdzie prezentujemy owoce naszej pracy - książki, których jesteśmy autorami: "PODRĘCZNIK SPECJALIZOWANY POLSKICH ZNACZKÓW POCZTOWYCH 1944-1999", "Taryfy i Cenniki Poczty Polskiej 1944 - 2010", oraz "PODRĘCZNIK SPECJALIZOWANY POLSKICH ZNACZKÓW POCZTOWYCH 1919-2005 t. III i t. IV"
  • ARTYKUŁY - zawierający teksty opracowane zarówno przez nas jak i innych autorów;
  • ZNACZKI - z zamieszczonymi skanami znaczków zgodnie z numeracją wg naszego Podręcznika ;
  • FDC - z zamieszczonymi skanami kopert FDC zgodnie z numeracją wg naszego Podręcznika ;
  • SŁOWNIK - z nowymi (nie tylko) definicjami z zakresu filatelistyki i dziedzin jej pokrewnych;
  • PUSTOPOLA - w opracowaniu;
  • LINKI - z adresami godnych polecenia stron internetowych.
Zasady funkcjonowania Strony określa Regulamin. ... Więcej >>>

Stroną zarządzają Wojtek GUL i Jacek FOŁTA. Uwagi i zapytania merytoryczne dotyczące prezentowanych zagadnień oraz obu wydanych książek proszę kierować na adres staszek@phila.pl, natomiast uwagi i spostrzeżenia dotyczące działania i funkcjonowania strony proszę kierować na adres wojtekgul@wp.pl lub jaculadracula@phila.pl.
0  Statystyki