data umieszczenia na stronie: 2006-02-13

Strona 1, 2, 3

DRUK

Zamówienie na druk znaczka złożono 9. 03. 1964 r., a znaczki wydrukowano do 15. 09. 1964 r. w jednym nakładzie w ilości 4.198.000 sztuk, co po przeliczeniu daje 209.900 arkuszy sprzedażnych. Znaczek drukowano w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, techniką offsetową na maszynie Roland Rekord (il. 5.) z form ośmiosektorowych w czterech barwach: W tym miejscu należy zaznaczyć, że taki sposób nadrukowania farbą czarną powodował, iż w części nakładu wizualny odbiór barw znaczka wskazywałby na zastosowanie farby brązowej lub ciemnobrązowej.(6)

(38kB)
il. 5. Dwukolorowa, arkuszowa maszyna offsetowa Roland Rekord. Maszyna nie była wyposażona w urządzenie perforujące. Można było nią drukować arkusze o wymiarach 280-720x406-1020 mm

(80kB)
il. 6. Obraz zadrukowanej powierzchni farbami: a) szarą, b) czarną, c) czerwoną, d) zieloną.

W trakcie zbierania materiału, trudno było znaleźć arkusze, które by posiadały jakiekolwiek charakterystyczne znaki graficzne na marginesach, jak np.: pasery, punkturę czy inne. Te elementy były dosyć skrzętnie usuwane (odcinane) z arkuszy sprzedażnych. Sektory nie były numerowane lub w inny sposób oznaczane. Niemniej udało nam się odnaleźć po kilka sztuk arkuszy każdego sektora, a później dzięki Paniom z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz filatelistom, którzy udostępnili nam do badań swoje arkusze, mogliśmy nasze przypuszczenia sprawdzać i weryfikować. Tak na marginesie, dodatkową trudnością były zakodowane w naszych umysłach znane nam dotychczasowe pośrednie informacje o układzie sektorów w tej formie, które wypaczały nasz tok myślenia.

W konsekwencji tych poszukiwań ustaliliśmy położenie na marginesie arkusza następujących znaków:

(32kB)
il. 7. Arkusz drukowy.

Znaki na marginesach:

drukarskie:

krzyżyk markacyjny:

 • przed 6. polem 1. sektora i 11. polem 5. sektora
 • po 10. polu 4. sektora i 15. polu 8. sektora
 • paser:

 • przed 1. polem 1. sektora i po 5. polu 4. sektora
 • punktura - użyta (przekłuta):

 • przed 11. polem 1. i 3. sektora
 • po 15. polu 2. i 4. sektora
 • skala barwy:

 • czerwonej - po 5. polu 4. sektora
 • zielonej - po 15/20. polu 4. sektora
 • szarej - po 20. polu 4. sektora
 • czarnej - po 10/15. polu 8. sektora
 • informacyjne:

  tytuł emisji:

 • nad 1-5. polem każdego sektora.
 • Mając te dane mogliśmy zbudować hipotetyczny arkusz drukowy (il. 7.)

  To był pierwszy krok, lecz dane nie były jeszcze wystarczające do ustalenia położenia wszystkich sektorów. Dużą trudność sprawiło nam ustalenie cech rozpoznawalnych sektora 6. i 7., ponieważ na ich marginesach nie znaleźliśmy żadnych znaków. Zatem, przyszedł czas na analizę poszczególnych arkuszy celem ustalenia stałych (w posiadanym do dyspozycji materiale) dla danego pola usterek, których spis przedstawiamy w tabeli (il. 8.), a wygląd w zestawieniu (il. 9.). Niestety i to okazało się niewystarczające, musieliśmy spróbować jeszcze w inny sposób.

  il. 8. Tabelaryczne zestawienie usterek w poszczególnych sektorach.

  (743kB)
  il. 9. Wizualne zestawienie usterek wykazanych w tabeli z il. 8.

  Strona 1, 2, 3


  (6) Temat barw i aspektów drukowania w offsecie tego znaczka, wymaga odrębnego artykułu.... Powrót <


  ... Powrót <<<